hkk

 

jajja

TRANSPORT & HANDEL
1: Hur många procent av godstransporterna i Sverige sker med fartyg? Svar: Ugnefär 40% av godstransporterna i Sverige sker med fartyg.
2:Hur många procent av godstransporterna sker på våra vägar? Svar:En tredjedel (33,3%) av alla godstransporter i Sverige sker på vägarna.
3:Ca 800.000 människor i Norden arbetar inom transportsektorn. Ge exempel på 5 yrken som förekommer inom denna sektor. Svar:Sjömän ,piloter, järnvägsmän, lots & olika slags chauffförer som tex. lastbilsförare, taxiförare & tunnelbanetågförare är bara några människor som är sysselsatta med transportarbete.
4: När man läser det som står under rubriken " Vägnär i Norden" så kan man se att uppgifterna är ganska gamla. Hur kan man se det? Svar: " En fast förbindelse över Öresund har länge diskuterats. 1991 ingick Danmark och Sverige ett avtal om en bro mellan Köpenhamn och Malmö. Enligt planerna ska det år 2000 finnas en Öresundsbro." Idag finns det en Öresundbro det är inget som håller på att byggas längre så då märker man att detta häfte är gammalt eftersom dem skrev om framtidsplaner.

5:Hur många mil allmän väg finns det i Sverige? Svar:I Norden finns det cirka 375 000 km allmäna vägar och i Sverige finns det runt 12 500 mil allmäna vägar.
6: Var finns de största hamnarna i Norden? Svar:En hamn är där ett transportsystem gåt över i ett annat. Nordens storhammar är Köpenhamn, Göteborg, Oslo, Bergen, Helsingfors & vår huvudstad Stockholm. I dessa hamnar lastas och lossas gods av många olika slag. Medan vissa hamnar är speciellt utrustad för en enda vara. Tex i Narvik & Luleå lastas det och lossas bara malm och i Kokta för trävaror.
7:Transporterna förstör vår miljö, beskriv hur. Svar:Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn, från lastbilar, bussar, bilar, och motorcyklar. Alla dessa koldioxidutsläpp förs upp i atmosfären där de påverkar världens klimat genom att öka växthuseffekt. När växthuseffekten ökar blir jorden varmare. Iser smälter när det är varmt och det kan göra så att vattennivån ökar och att många städer kommer hamna under vattenytan & när städer översvämmas måste invånarna ta vägen någonstans. Det kan i värsta fall resultera i krig om landområden. Även sjukdomar som innan bara fanns i exotiska klimat kan ta folks liv just för värmen. Av alla kväveoxidutsläppen ökar risken för övergödning av haven och i luften kan kväveoxider omvandlas till syra och falla ner på marken som surt regn och det kan förstöra människors odlingar så pass att det inte kan odla där på flera år för marken är för sur för att bli odlad på. Lika illa är sen ämnen som finns bunda i jorden som lösgör sig i den sura miljön tex aluminium som är ett dödligt gift för fiskar.

8:Varför är små länder som t.ex. Sverige extra beroende av transporter? Svar: En last med 6000 bilar t.ex. lämnar Göteborg och kommer sedan till New York. Lasten som är värd flera hundra miljoner kronor ger Sverige exportinkomster. Inkomsterna från exorten av bilar, maskiner, järnmalm & pappersmassa andvänder vi för att betala sådant som vi måste importera t.ex. olja. Så små länder som Sverige är mer beroende av frihandel än stora länder eftersom en industristat med hög levnadsstandard kräver människorna en mängd olika varor medan små länder som just Sverige är mer beroende av utrikeshandel eftersom deras näringsliv är ganska ensidigt.
9:Vilka länder är Sveriges viktigaste handelspartner? Svar: Sveriges handel sker mest inom Norden och bara en tiondel av handeln sker med u-länderna. Faktiskt handlar de nordiska länderna mycket med varandra. Vi köper mest från Storbritanien, USA, Japan, Tyskland & Frankrike. Medan Frankrike, Italien, USA, Storbritanien, Tyskland & Nederländerna köper mycket av oss.

10:Beskriv för & nackdelar med transporter med båt, flyg, tåg & lastbil.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED BÅT!
Först är sjötransport av gods billigast,Fördelarna med sjöfart är att det finns ingen tull eller något annat som stopper en i havet dessutom är det rätt billigt och båten kan ta hur mycket last som helst. För då slipper man åka om och om igen och slösa ännu mer bränsle. Nackdelar med båt är att det tar lång tid att transportera varor. Sen måste det gå väldigt fort att omlastningen eftersom varje dag i hamnen kostar flera tiotusentals kronor. Den kan även sjunka och det kostar otroligt mycket pengar att laga den. Dess miljöpåverkan är stor också i med att båten oftast åker väldigt långa sträckor så det tar mycket bränsle och det är inte bra varken för fiskar eller havet.
NACKDELAR & FÖRDELAR MED FLYG!
Nackdelar med flyg är att det är rätt dyrt att flyga och att det släpper ut mycket bränsle och det är inte bra för miljön för det blir lättare försurningar i naturen. Om man lastar för mycket på flygplanet går det saktare och släpper då ut mer bränsle.Fördelar med flyg är att det går väldigt snabbt och enkelt. Eftersom det går mycket snabbt och så får man mer tid till att hinna med andra saker.
FÖRDELAR & NACKDELAR MED TÅG!
Nackdelar
Fördelar med tåg är att de är energisnåla och orsaker inte heller stora miljöproblem. Sen att järnvägstransporten är den mest miljövänliga transporten som finns.

NACKDELAR & FÖRDELAR MED LASTBIL/BIL !
En dålig grej är att man åker långt bort bara för att transportera en liten mängd vara. Det är mycket bränsle som går åt bara för att köra den lilla streckan fram & tillbaka. Just pga denna trafik har man fått bygga upp många nya vägar bara för att lastbilar och andra fordon ska komma fram. Och om man ska jämföra med flyg, båt eller tåg så är lastbil billigare. Fördelar med lastbil är att det oftast går snabbt och smidigt. Varorna kommer rakt till dörren inte som båtar och flygplan som inte kommer in i centrum eller till det stället där det ska vara exakt.


Fjj


Uk


C


Bn


Gången


K

https://cdn1.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5187468ae087c331238485ee.jpg" class="image">


H


G

https://cdn1.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c09addf2b30d6e905a4a.jpg">https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c09addf2b30d6e905a4a.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0aa9606ee091942db17.jpg">https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0aa9606ee091942db17.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0b2ddf2b30d944eef18.jpg">https://cdn2.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0b2ddf2b30d944eef18.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0be9606ee091c09f56c.jpg">https://cdn2.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c0be9606ee091c09f56c.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c1afddf2b30d9afe3222.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c1bc9606ee095506d66c.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c1bfe087c3314f4fa53f.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/2929773/7-3/pic_5186c1c09606ee091942db38.jpg" class="image">


L


Bb


C


Ghh


Mar. 18, 2013